شرکت نانو ماد در سال 1393 با هدف فعالیت در حوزه فناوری نانو تاسیس گردید. هسته اولیه شرکت متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه با درجه دانشیاری و استادیاری می باشند.   این شرکت با بهره گیری از توانمندی علمی و فنی کادر علمی شرکت و همچنین همکاری با پژوهشگران توانمند دانشگاهی  توانسته است بسیاری از نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها، نقطه های کوانتومی و خوشه های فلزی را با کیفیت عالی که فقط در تعداد محدودی از شرکت های خارجی عرضه می گردند با موفقیت تولید نماید و بسیاری دیگر از نانو ذرات را که هنوز در سطح پژوهشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند را تولید نماید. تعدادی نانو کمپوزیت برای بار اول در این شرکت  معرفی و عرضه میگردد.

نخستین محصول شرکت نانو ماد، کلویید نانو نقره است. شرکت موفق به کسب تائیدیه نانو مقیاس برای محصول کلویید نانو نقره از ستاد ویژه فناوری نانو شده است. روش سنتز کلویید نانو نقره به گونه ای است که اجازه تولید کلوئید نانو نقره را در غلظت های متنوع به راحتی در اختیار تولید کننده قرار می دهد. فرایند تولید کاملا کنترل شده می باشد و در حین فرایند تولید، کیفیت محصول مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در بخش توسعه و پژوهش شرکت نانو ماد، نانوذرات پیشرفته جدیدی تولید شده است که با ورود این نانو ذرات به بازار اثرات جانبی نانو ذرات قبلی مانند آلایندگی محیطی و زیستی مرتفع میگردد . یک مثال از این نانو ذرات پیشرفته نانو ذرات دوفلزی Ag-Fe می باشد. این نانو ذره هم خاصیت آنتی باکتریال و آنتی فانگل خود را حفظ می کند و هم اینکه جداسازی آن از محیط زیست با توجه به خاصیت مغناطیس پذیری آن براحتی امکان پذیر است. از طرفی مانع از آزاد سازی یون های نقره می گردد که در غلظت زیاد باعث تخریب DNA  می گردد