قلم رسانا محصولی جدید با فناوری بالا می باشد که برای بار اول در کشور تولید می شود. اگرچه در چند کشور محدود جوهرهایی با این عنوان تولید میشود اما کارایی آنها بدلیل اینکه حلال آنها معمولا حلال آلی است علاوه بر این یا سطح برجسته ای ایجاد می کنند و یا اینکه نیاز به کاغذهای بخصوصی دارند.

کاربردهای قلم رسانا: طزاحی مدارهای الکترونی، آموزش در حوزه الکترونیک، سلول های خورشیدی، آنتن های RFID ، کاردستی و ...

قلم رسانا بر پایه آب بدون هر نوع حلال آلی می باشد. در دمای اتاق بسرعت خشک می شود و بعد از خشک شدن نسبت به آب مقاوم است.

قلم رسانا نانو ذرات نقره با نوک یک میلی متری که محتوی 7 میلی لیتر جوهر رسانا است عرضه می گرذد.

نحوه استفاده: در ابتدا قلم را چند بار به هم بزنید و به آرامی فشار داده و بر روی کاغذ و سایر بستر ها بصورت یکنواخت رسم کنید. جوهر کمتر از یک دقیقه خشک میگردد.

افزایش میزان آمپر ورودی می توان بر روی خط اولی که رسم شده است، خط جدیدی رسم گردد. جوهر رسانا این قابلیت را ذارد که با لایه قبلی متصل کردد و آمپر عبوری را افزایش دهد.

قیمت: 100000 تومان